Strona główna

„Roczniki Biblioteczne” – ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Publikuje opracowania dotyczące:

– teorii i metodologii bibliologii i bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
– historii książki i bibliotek w Polsce i w świecie,
– współczesnego bibliotekarstwa, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,
– kształcenia pracowników książki i bibliotek.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są materiały źródłowe, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych, kronika życia naukowego.

  • ISSN: 0080-3626
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Częstotliwość: rocznik

Zawartość „Roczników Bibliotecznych” jest indeksowana w „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”, „Polskiej Bibliografii Literackiej” oraz w bazach CEJSH i Index Copernicus.

Od R. 52 (2008) pełne teksty „Roczników Bibliotecznych” są dostępne w bazie„Czasopisma Naukowe w Sieci”.

Profil czasopisma portalu Index Copernicus.