R. 2 (1958)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Jan Kuglin, Ze wspomnień typografa [s. 3]
 • Józef Szczepaniec, Drukarnia Mitzlerowska Korpusu Kadetów w Warszawie w latach 1778-1783 [s. 51]
 • Zdzisław Staniszewski, Tematyka literacka na łamach „Warszawskich Ekstraordynaryjnych Tygodniowych Wiadomości” [s. 95]
 • Henryk Barycz, Władysław Pociecha (1893-1958) [s. 367]
  Ksawery Świerkowski, Amelia Kurlandzka, Książka i gazeta w świetle liczb [s. 391]
 • Stanisław Żurowski, Obliczanie wysokości produkcji XVI-wiecznych papierni polskich [s. 399]
 • Wanda Stummer, Biblioteka Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1810-1865 [s. 431]

MATERIAŁY

 • Elżbieta Marczewska-Stańdowa, Uwagi bibliograficzne do „Zbioru rytmów duchownych” Elżbiety Drużbackiej [s. 131]
 • Helena Więckowska, Jeszcze jedno niedoszłe wydanie „Historii” Naruszewicza [s. 137]
 • Janina Berger-Mayerowa, Akt sprzedaży spuścizny rękopiśmiennej Hugona Kołłątaja z r. 1841 [s. 145]
 • Halina Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [s. 155]
 • Władysław Chojnacki, Polskie kancjonały na Śląsku w XVII-XX wieku [s. 189]
 • Kazimiera Tatarowiczówna, Witold Zachorowski, Jadwiga Kuszajówna, Rocznik Krakowski I – XXX (1898-1938). Bibliografia zawartości [s. 227]

RECENZJE I PRZEGLĄDY

a) wydawnictwa zwarte

 • Maria Ciechowska, L. R. Wilson, M. F. Tauber, The University Library. New York 1956 [s. 261]
 • Maria Jasienowicz, D. Roberts, Introduction to Reference Books. London 1952 [s. 279]
 • Władysław Chojnacki, J. Moreira, Polska bibliografia Parany. Kurytyba 1956 [s. 280]
 • Anna Jabłrzykowska, P.O. Kristeller, Latin Manuscript before 1600 [s. 283]
 • Maria Jasienowicz, Rules for descriptive Cataloging in the Library of Congress. Washington 1949 [s. 286]
 • Stanisława Korajska, St. Kościałkowski, Historyka. Londyn 1954 [s. 288]
 • Klemens Remer, W. Ashworth, Handbook of special Librarianship and Information Work. London 1955 [s. 289]
 • Stanisława Brykman, Who`s Who in Librarianship. Cambridge 1954 [s. 527]
 • Marta Burbianka, I.M. Kaufman, Russkie biografičeskie i biobibliografičeskie slovari. Moskwa 1955 [s. 528]
 • Hanna Zasadowa, W. Matthews, British Autobiographies. Berkeley 1955 [s. 530]
 • Maria Jarochowska, L. Brummel, Les catalogues collectifs. Paris 1956 [s. 533]

b) wydawnictwa ciągłe

 • Anna Lewicka-Kamińska, Gutenberg-Jahrbuch 1956 [s. 295]
  Anna Bojanowska, College and Research Libraries, 1939-1957 [s. 546]
 • Zofia Kossonogowa, Bulletin des bibliotheques de France, 1956 [s. 307]
 • Celina Zawodzińska, Z historii prasy w Słowacji [s. 313]
  Halina Zawadzka, Bulletin de l`UNESCO a l`intention des bibliotheques. 1957-1958 [s. 539]
 • Maria Jasienowicz, Biblio, 1957 [s. 541]
 • Marta Burbianka, Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire, 1957 [s. 543]
 • Celina Zawodzińska, Z czasopism włoskich [s. 550]
 • Celina Zawodzińska, Czasopisma słowackie w r. 1957 [s. 554]

KRONIKA

 • Krystyna Niklewiczówna, Helena Kozerska), Kronika działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 1945-1956 [s. 317]
 • Komisja dla Spraw Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 • Antoni Knot, Sprawozdanie za lata 1954-1957 [s. 329]
 • Antoni Knot, Komisja Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Działalność w latach 1953-1957 [s. 334]
 • Tadeusz Smołka, Kronika naukowa Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1944-1957 [s. 561]
 • Bronisław Kocowski, Kronika naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 1945-1957 [s. 567]
 • Hanna Uniejowska, Janina Skińska, Kronika naukowa Biblioteki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 1945-1957 [s. 574]
 • Ryszard Przelaskowski, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w r. 1957 [s. 582]
 • O. Romuald Gustaw, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Bibliotece Uniwersyteckiej KUL [s. 589]

V. NEKROLOGI

 • Adam Lewak, Ludwik Kolankowski 1882-1956 [s. 339]
 • Tadeusz Smołka, Paweł Gdula 1891-1957 [s. 342]
 • Walerian Preisner, Marian Des Loges 1898-1957[s. 345]
 • Irena Treichel, Janina Kukulska 1904-1957[s. 347]
 • Jan Warężak, Stanisław Peliński 1893-1957 [s. 591]
 • Kazimiera Tatarowicz, Wojciech Marceli Gielecki 1876-1957 [s. 593]
 • Józef Szczepaniec, Kazimierz Zathey 1910-1957 [s. 594]
 • Zofia Hiszpańska, Maria Popowska 1887-1958 [s. 597]