R. 47 (2003)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • Grażyna Piotrowicz, Polskie biblioteki uczelniane u progu XXI wieku [s. 3]
 • Bożena Koredczuk, Początki kształcenia bibliotekarzy we Francji na przełomie XVIII i XIX wieku – kursy bibliografii w szkołach centralnych [s. 17]
 • Julita Cisowska, Elementy reklamowe w XIX-wiecznych polskich prospektach książki religijnej [s. 37]
 • Bogumiła Staniów,O polskiej książce literackiej dla dzieci i młodzieży tłumaczonej na języki obce w XIX wieku. Wybrane problemy [s. 69]
 • Małgorzata Komza, Książka z teatrem związana. [s. 89]
 • Małgorzata Czerwińska, Książka niewidomego – od pisma wypukłego do postaci elektronicznej [s. 121]
 • Andrzej Mężyński, Kolekcja chopinianów Edouarda Ganche’a w Krakowie [s. 141]
 • Krzysztof Migoń, Leon Bykowski (1895–1992) – ukraiński bibliolog i polski bibliotekarz [s. 155]

MATERIAŁY

 • Bożena Kumor, Starodruki o tematyce śląskiej w bibliotece Archiwum Państwowego we Wrocławiu [s. 169]

RECENZJE I PRZEGLĄDY

 • Anna Aleksiewicz, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1999–2002 T. 72-78 [s. 201]
 • Krzysztof Migoń, Gutenberg Jahrbuch, 1998–2003 [s. 208]
 • Jan Pirożyński, Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3, cz. 2: Mazowsze z Podlasiem. Opracowali: K. Korotajowa i in., Warszawa 2001 [s. 213]
 • Elżbieta Herden, Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, Bd. 1–2: Breslau-Wrocław: Universitätsbibliothek – Biblioteka Uniwersytecka, Abt. I, Hildesheim 2001 [s. 215]
 • Zbigniew Nowak, Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002 [s. 220]
 • Henryk Rietz, Z. Šimeček: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei, Wiesbaden 2002 [s. 228]
 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, K. Komorová: Kniznica významného pol’skégo šlachtica a bibliofila 16. storočiá Melchiora Krupeka, Praha 2002 [s. 234]
 • Ryszard Ergetowski, Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. I. Katalog książek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” we Lwowie. Opracowała M. Konopka, Kraków 2003 [s. 240]
 • Julian Fercz, W. Schochow, Bücherschicksale. Die Verlagerungsgeschichte der Preussischen Staatsbibliothek: Auslagerung – Zerstörung – Entfremdung – Rückführung. Dargestellt aus den Quellen, Berlin 2003 [s. 243]
 • Agnieszka Łuszpak, Libraries in times of utopian thoughts and social protests – the libraries of the late 1960-ies and the 1970-ies, Proceedings of the Conference, Journal of Swedish Library Research 2002 vol. 14 nr 3 [s. 251]
 • Barbara Stefaniak, M. Skalska-Zlat: Bibliografia w Polsce 1945–1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny, Wrocław 2002 [s. 257]
 • Piotr Nowak, Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość – dzień dzisiejszy – perspektywy, Lublin 2002 [s. 266]

KRONIKA

 • Zbigniew Żmigrodzki, „Wiek informacji – epoka zapominania”. Zjazd Bibliotekarzy Austriackich, Klagenfurt, 9–14 września 2002 roku [s. 271]
 • Monika Jaglarz, „Czytelnik i jego biblioteka”. II Międzynarodowe Seminarium, Jindřichův Hradec, 23–26 października 2003 roku [s. 274]
 • Anna Sitarska, „Bibliografia jako służba informacyjna i powinność historyczna”. V Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa, 11–13 czerwca 2003 roku [s. 276]

NEKROLOGI

 • Elżbieta Gondek, Henryk Sawoniak (12 IV 1912–30 I 2003) [s. 287]
 • Danuta Hombek, Józef Szczepaniec (11 III 1928–18 V 2003) [s. 293]
 • Janusz Dunin, Wspomnienie o Marii Danilewicz-Zielińskiej (29 V 1907–22 V 2003) [s. 296]
 • Adam Domański, Stefan Czaja (1 IX 1943–3 VII 2003) [s. 300]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.