Menu Zamknij

R. 51 (2007)

ARTYKUŁY
W czterdziestolecie śmierci Aleksandra Birkenmajera

 • Henryk Bułhak, „Bibliografia Konstytucji Sejmowych XVII wieku w Polsce” Kazimierza Budzyka w ocenie Aleksandra Birkenmajera [s. 5]
 • Aleksander Birkenmajer, Ocena książki Prof. Kazimierza Budzyka pt. Bibliografia Konstytucji Sejmowych XVII wieku w Polsce [s. 11]
 • Barbara Bieńkowska, Autorytet Mistrza. Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Birkenmajerze w czterdziestolecie śmierci [s. 35]
 • Grzegorz Fulara, Ewa Malicka, Spuścizna po Aleksandrze Birkenmajerze w Bibliotece Jagiellońskiej [s. 41]
 • Edward Różycki, Stanisław Parwus starszy, introligator lwowski XVI w. [s. 61]
 • Paulina Buchwald-Pelcowa, Garść okruchów z dziejów staropolskiej bibliografii [s. 69]
 • Hanna Widacka, Mit o królowej Wandzie w grafice XVI-XIX w. [s. 85]
 • Elżbieta Pokorzyńska, Sztuka introligatorska w Warszawie w I połowie XIX wieku [s. 103]

* * *

 • Ewa Bartochowska, Księga czarownicy, czyli kilka uwag o I Secreti de la Signora Izabella Cortese [s. 127]
 • Jolanta Dzieniakowska, Biblioteka Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1917-1939) [s. 145]
 • Ryszard Nowicki, Rezultaty działalności Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie w latach 1947-1950 [s. 169]
 • Katarzyna Wodniak, Udział tygodnika „Przyjaciółka” w upowszechnianiu czytelnictwa masowego w powojennym czterdziestoleciu [s. 189]

MATERIAŁY

 • Małgorzata Mirek, Jacek Idzi Przybylski jako prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie [s. 217]
 • Wojciech Janusz Baranowski, Polski „plagiat” podręcznika fryzjerskiego z 1935 roku. Przyczynek do historii polskiego ruchu wydawniczego w okresie międzywojennym [s. 247]
 • Tomasz Kruszewski, Tendencje rozwojowe biblioterapii niemieckim obszarze językowym w XXI wieku [s. 257]

RECENZJE I PRZEGLĄDY

 • E. Bagłajewska-Miglus, R. Berg, Polnisch : Wörterbuch für Bibliotheken : Deutsch – Polnisch, Polnisch – Deutsch, Wiesbaden 2006 (Elżbieta Herden) [s. 271]
 • Informacja naukowa. Rozwój – metody – organizacja, red. Z. Żmigrodzki, D. Pietruch-Reizes, W. Babik, Warszawa 2006 (Maria Próchnicka) [s. 279]
 • Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818). Bibliografia zawartości czasopisma, Wrocław 2006 (Lucyna Harc) [s. 284]
 • B. Koredczuk, Początki teorii bibliologii. „Dictionnaire raisonné de bibliologie” (1802-1804) Gabriela Etienne’a Peignota, Wrocław 2005 (Jerzy W. Zawisza) [s. 287]
 • J. Kostecki, M. Rowicka, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865-1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną. T.1-3, Warszawa 2006 (Anna Żbikowska-Migoń) [s. 291]
 • Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Von Klaus Gaber, Tübingen 2005 (Julian Fercz) [s. 295]
 • R. Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947, Poznań 2006 (Franciszek Mincer) [s. 300]
 • J. Wojciechowski Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006 (H. Hollender) [s. 303]

KRONIKA

 • Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych. I Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, warszawa, 16 – 17 stycznia 2007 (Bożena Koredczuk) [s. 309]
 • Jubileusz 50-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 8-9 grudnia 2006 r.) (Redakcja) [s. 313]
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 (Redakcja) [s. 315]

NEKROLOGI

 • Jiri Cejpek (20 II 1928 – 26 XII 2005) (Anna Čabrunová) [s. 317]
 • Maria Prokopowicz (24 III 1916 – 2 IV 2006) (Andrzej Spóz, Włodzimierz Pigła) [s. 320]
 • Maria Krynicka (7 VIII 1920 – 28 VI 2008) (Janina Skorupska-Szarlej) [s. 325]
 • Józef Wojakowski (6 IX 1939 – 11 VIII 2006) (Barbara Bieńkowska) [s. 330]
 • Ewa Truskolaska (11 IX 1938 – 23 IX 2006 ) (Maria Cubrzyńska-Leonarczyk) [s. 333]
 • Jadwiga Rudnicka (7 X 1916 – 25 IV 2006) Bibliografia prac Jadwigi Rudnickiej Jerzy Starnawski) [s. 336]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.