Menu Zamknij

R. 56 (2012)

Autorzy

 • Henryk Bałabuch, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Instytut Historii
 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, Gabinet Starych Druków
 • Larysa Dounar, Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk
 • Zdzisław Gębołyś, Katowice, Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Anna Karczewska, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Pracownia Badań nad Historią Czytelnictwa
 • Maria Kocójowa, Kraków
 • Bożena Koredczuk, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Maciej Matwijów, prof. UWr, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Krzysztof Migoń, Wrocław
 • Grzegorz Nieć,  Kraków, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Iwona Pietrzkiewicz, Kraków, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Michał Rogoż, Kraków, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Małgorzata Skibińska, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
 • Arkadiusz Wagner, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
 • Agnieszka Wandel, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Anna Zdanowicz, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, Pracownia Badań nad Historią Czytelnictwa
 • Ewa Żgutowicz, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa