Menu Zamknij

R. 58 (2014)

Autorzy

  • Michał Choptiany, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
  • Anna Gruca, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Weronika Karlak, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka
  • Danuta Konieczna, Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka
  • Hanna Łaskarzewska, Warszawa, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
  • Agnieszka Łuszpak, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Maciej Matwijów, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Grzegorz Nieć, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Piotr Tafiłowski, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  • Małgorzata Zadka, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych