Menu Zamknij

R. 59 (2015)

Autorzy

 • Maria Cubrzyńska – Leonarczyk, Płock
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
 • Aneta Firlej-Buzon, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Agnieszka Fluda-Krokos, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Nauk o Informacji
 • Anita Has-Tokarz, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Elżbieta Herden, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Bożena Hojka, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Bożena Koredczuk, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Maciej Matwijów, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Iwona Pietrzkiewicz, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Nauk o Informacji
 • Elżbieta Pokorzyńska, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
 • Fryderyk Rozen, Warszawa, Biblioteka Narodowa
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Michał Spandowski, Warszawa, Biblioteka Narodowa
 • Arkadiusz Wagner, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
 • Krzysztof Walczak, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Anna Zdanowicz, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa
 • Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej