Menu Zamknij

Recenzenci

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” podawana jest raz na dwa lata.

W latach 2016-2017 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Mariola Antczak (Łódź, Uniwersytet Łódzki)
 • Waldemar Chorążyczewski (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Małgorzata Góralska (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Elżbieta Herden (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Лариса Головата (Львів, Львівська національна наукова бібліотека України iмені В. Стефаника)
 • Artur Jazdon (Poznań, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Marek W. Kolasa (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Małgorzata Komza (Wrocław)
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Bożena Koredczuk (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Grażyna Lewandowicz (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
 • Юрий Лабынцев (Mocква, Институт славяноведения Российской академии наук)
 • Andrzej Mężyński (Warszawa)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Anna Migoń (Wrocław)
 • Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Marek Nahotko (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
 • Ryszard Nowicki (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Elżbieta Pokorzyńska (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • Halina Rusińska-Giertych (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Jadwiga Sadowska (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku)
 • Валентина Шандра (Київ, Інститут історії України НАН України)
 • Marta Skalska-Zlat (Wrocław)
 • Marta Špániová (Bratislava, Univerzity Komenského)
 • Bogumiła Staniów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Tałuć (Katowice, Uniwersytet Śląski)
 • Marek Tobera (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Rościsław Żerelik (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)

W latach 2014-2015 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Dr Anežka Bad’urová (Praga, Biblioteka Główna Czeskiej Akademii Nauk)
 • Prof. Ewa Danowska (Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Prof. Anna Gruca (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Janusz Gruchała (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr Elżbieta Herden (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Bożena Hojka (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Małgorzata Komza (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Hanna Łaskarzewskia (Warszawa)
 • Prof. Andrzej Mężyński (Warszawa)
 • Halina Mieczkowska (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Prof.  Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Dr Grzegorz Nieć (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Prof. Teresa Szostek (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Jakub Tyszkiewicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

W latach 2012-2013 artykuły nadesłane do „Roczników Bibliotecznych” opiniowali:

 • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Małgorzata Góralska (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Ewa Jabłońska-Stefanowicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Maria Kocójowa (Kraków)
 • Małgorzata Komza (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Maria Konopka (Kraków)
 • Ewa Kobierska-Maciuszko (Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka)
 • Tomasz Kruszewski (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Janusz Kostecki (Warszawa, Biblioteka Narodowa)
 • Joanna Krauze-Karpińska (Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN)
 • Katarzyna Krzak-Weiss (Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Maciej Matwijów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Krzysztof Migoń (Wrocław)
 • Wojciech Mrozowicz (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Arvydas Pacevicius (Vilnius, Uniwersytet Wileński)
 • Urszula Perkowska (Kraków)
 • Andrzej Skrzypczak (Warszawa)
 • Bogumiła Staniów (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Marta Skalska-Zlat (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • Ewa Szczęsna (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Marek Tobera (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)
 • Arkadiusz Wagner (Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Jacek Wiesiołowski (Warszawa, Instytut Historii PAN)
 • Adam Wolański (Warszawa)
 • Grażyna Wrona (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Elisabeth Zawisza (Kingston, Ont., Queen’s University)