Menu Zamknij

R. 1, z. 1-2 (1957)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marta Burbianka, Oprawy wrocławskich ksiąg miejskich w XVI wieku
Mikołaj Dzikowski, Aktualne zagadnienia klasyfikacji map
Zdzisław Staniszewski, Pierwsze polskie czasopismo ogłoszeniowe
Irena Treichel, Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski
Irena Voisé-Maćkiewicz, Barokowe zdobnictwo druków toruńskich

MATERIAŁY

Jan Reiter, Korespondencja literacko-wydawnicza Emila Szramka
z Janem Kuderą

RECENZJE I PRZEGLĄDY

Franciszek Pułaski, Biblioteka Polska w Paryżu
w latach 1893–1948
. Paryż 1948 (Jan Reiter)

Art in the Watermark. Ed. By Walter Herde.
Zürich 1952 
(Kazimiera Maleczyńska)

Fernanda Ascarelli, La tipografia
cinquecentina italiana
. Firenze 1953
(Jerzy Falicki)

Joachim Kirchner, Bibliothekswissenschaft.
Buch- und Bibliothekswesen, 
Heidelberg 1953
(Jan Reiter). 

Leo Santifaller, Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe
im Mittelalter 
mit besonderer Berücksichtigung
der päpstlichen Kanzlei. I Teil: Untersuchungen
.
Graz-Köln 1953 (Mieczysław Walter).

Louise-Noëlle Malcles, Cours de bibliographie
a l’intention des étudiants 
de l’université
et des candidates aux examenes de bibliothécaire
Genene-Lille 1954
(Marta Burbianka). 

KRONIKA

Helena Więckowska, Kronika naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej
w Łodzi 1945–1956.Jerzy Zathey, Kronika naukowa Biblioteki Jagiellońskiej 1945–1956.